Có 1 kết quả:

cơ bão

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đói và no. Nghĩa bóng: Đời sống khốn khổ hoặc ấm no.