Có 1 kết quả:

nhiêu xỉ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thừa thãi, ăn tiêu hoang phí.