Có 1 kết quả:

nhiêu phú

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giàu có thừa thãi.