Có 1 kết quả:

nhiêu ốc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Béo tốt, mầu mỡ ( nói về đất tốt ).