Có 1 kết quả:

bính can

1/1

bính can

giản thể

Từ điển phổ thông

bánh bích quy