Có 1 kết quả:

hồn đồn

1/1

hồn đồn

giản thể

Từ điển phổ thông

bánh bao