Có 1 kết quả:

cốt đốt

1/1

cốt đốt

giản thể

Từ điển phổ thông

một loại thức ăn làm bằng bột