Có 1 kết quả:

thủ phủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thành phố lớn, quan trọng bậc nhất của một vùng — Như Thủ đô 首都.