Có 1 kết quả:

thủ đô

1/1

thủ đô

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thủ đô

Từ điển trích dẫn

1.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vùng đất đông đúc đẹp đẽ hàng đầu trong nước, nơi mà vua đặt triều đình, hoặc nơi đặt chính phủ.

Một số bài thơ có sử dụng