Có 1 kết quả:

hương liệu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung các chất có mùi thơm.