Có 1 kết quả:

hương phấn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dầu thơm và phấn, chỉ đồ trang điểm của phụ nữ — Chỉ hạng gái điếm, buôn hương bán phấn — Thứ phấn thơm, để thoa người sau khi tắm gội.

Một số bài thơ có sử dụng