Có 1 kết quả:

hương mao

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cây sả (lat. Cymbopogon).

Một số bài thơ có sử dụng