Có 1 kết quả:

hương tiêu

1/1

hương tiêu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cây chuối