Có 1 kết quả:

hương nhu

1/1

hương nhu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cây hương nhu (dùng làm thuốc)

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một thứ cây có mùi thơm, dùng làm vị thuốc, hoặc đun lên lấy nước thơm tắm gội.