Có 1 kết quả:

mã lực

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sức ngựa chạy. Td: Trường đồ tri mã lực ( đường xa mới biết sức ngựa ) — Đơn vị đo sức mạnh của máy móc ( horse power ).

Một số bài thơ có sử dụng