Có 1 kết quả:

phùng công thi tập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một tập thơ chữ Hán của Phùng Khắc Khoan, danh sĩ thời Lê mạt, trong có nhiều bài làm nhân dịp ông đi sứ Trung Hoa, tựa của tác giả, viết năm 1586.