Có 1 kết quả:

bác nghị

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thời xưa chỉ tên sách do bề tôi dâng lên hoàng đế để biện bác.
2. Dị nghị.