Có 1 kết quả:

giá sử

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Điều khiển, lái, cầm lái (xe, thuyền, máy bay...). ◎Như: “giá sử viên” 駕駛員 phi công, người lái, tài xế...