Có 1 kết quả:

đà điểu

1/1

đà điểu

phồn thể

Từ điển phổ thông

chim đà điểu

Một số bài thơ có sử dụng