Có 1 kết quả:

lạc đà

1/1

lạc đà

giản thể

Từ điển phổ thông

con lạc đà