Có 1 kết quả:

cốt tuỷ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chất mềm, sắc vàng đỏ, ở trong ống xương.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chất mềm ở trong xương.

Một số bài thơ có sử dụng