Có 1 kết quả:

hiêu tiễn

1/1

hiêu tiễn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tên bắn có tiếng kêu