Có 1 kết quả:

độc lâu

1/1

độc lâu

giản thể

Từ điển phổ thông

đầu lâu người chết