Có 1 kết quả:

thể diện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mặt mũi bề ngoài. Chỉ cái danh dự.