Có 1 kết quả:

cao ly

1/1

cao ly

giản thể

Từ điển phổ thông

nước Cao Ly (Triều Tiên)