Có 1 kết quả:

cao giá

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Giá đắt.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiền mua nhiều. Giá mua cao.

Một số bài thơ có sử dụng