Có 1 kết quả:

cao bình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một tỉnh vùng bắc Bắc phần Việt Nam. Cũng đọc Cao Bằng. Ca dao có câu: » Cao bằng xa lắm anh ơi, Anh về gánh nước giếng khơi cho gần «.