Có 1 kết quả:

cao điệu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Điệu đàn cao khó họa. Nghĩa bóng: Lí tưởng xa vời, không thật tế.

Một số bài thơ có sử dụng