Có 1 kết quả:

cao quỹ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khuôn mẫu cao đẹp.