Có 1 kết quả:

cao dật

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cao thượng và nhàn hạ. Chỉ người ở ẩn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cao thượng và nhàn hạ. Chỉ người ở ẩn.