Có 1 kết quả:

cao nhã

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cao thượng và văn nhã.
2. Thanh cao mà không kiêu ngạo.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trong sạch đẹp đẽ.