Có 1 kết quả:

cao phi viễn tẩu

1/1

Từ điển phổ thông

cao chạy xa bay

Từ điển trích dẫn

1. Xa chạy cao bay, tránh xa đi chỗ khác.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xa chạy cao bay.

Một số bài thơ có sử dụng