Có 1 kết quả:

quỷ quái

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ tính tình lạ lùng, lại độc ác như ma, Đoạn trường tân thanh có câu : » Vợ chàng quỷ quái tinh ma, Phen này kẻ cắp bà già gặp nhau «.

Một số bài thơ có sử dụng