Có 1 kết quả:

ma lực

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái sức thu hút làm say đắm mê mẩn.

Một số bài thơ có sử dụng