Có 1 kết quả:

ma kính

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Một loại kính mờ, một mặt hoàn toàn nhìn thấu qua như thủy tinh, một mặt giống như một tấm gương soi bình thường.
2. Tấm gương có ma lực biết nhìn ra người đẹp xấu trong thế gian. § Như trong truyện nhi đồng "Công chúa Bạch Tuyết" với bà hoàng hậu có tấm gương này.