Có 1 kết quả:

ngư nhục

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cá và thịt. ◇Sử Kí 史記: “Như kim nhân phương vi đao trở, ngã vi ngư nhục” 如今人方為刀俎, 我為魚肉 (Hạng Vũ bổn kỉ 項羽本紀) Như bây giờ người ta đang là dao thớt, còn ta là cá thịt.
2. Coi người khác như là cá với thịt, tỉ dụ chà đạp sỉ nhục. ◎Như: “thế hào ngư nhục hương lí” 勢豪魚肉鄉里 kẻ cường hào hà hiếp dân trong làng xóm.

Một số bài thơ có sử dụng