Có 1 kết quả:

cát kỳ đình

1/1

Từ điển phổ thông

tên đất (nay thuộc huyện Ngân, tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc)