Có 1 kết quả:

côn bằng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trang Tử giả thác một loại cá và một loại chim rất to. Nghĩa bóng: Vât cực lớn. (Xem Trang Tử 莊子, Tiêu Dao Du 逍遙遊.)

Một số bài thơ có sử dụng