Có 1 kết quả:

bàng bì

1/1

bàng bì

giản thể

Từ điển phổ thông

một loại cá diếc