Có 1 kết quả:

cưu cáp loại

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chỉ chung các giống chim thuộc loại bồ câu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Danh từ Động vật học, chỉ chung các giống chim thuộc loại bồ câu ( columbinae ).