Có 1 kết quả:

phượng tiên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loài cây, nở hoa về mùa hè, màu đỏ và trắng đẹp mắt.

Một số bài thơ có sử dụng