Có 1 kết quả:

đà điểu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loài chim thật lớn, sống ở sa mạc, không bay được nhưng khỏe và chạy mau, dùng để kéo xe.