Có 1 kết quả:

bột cô

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chim thuộc loài bồ câu, lúc trời sắp mưa hoặc vừa tạnh thường kêu cô cô. § Còn gọi là: “bột cô” 勃姑, “chúc cưu” 祝鳩, “thủy bột cô” 水鵓鴣.

Một số bài thơ có sử dụng