Có 1 kết quả:

phục

1/1

phục

phồn thể

Từ điển phổ thông

con vọ

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Một loài chim hình tựa cú vọ, ban đêm kêu, người xưa cho là giống bất tường.

Từ điển Thiều Chửu

① Tên riêng của con vọ. Người xưa cho là giống bất tường.

Từ điển Trần Văn Chánh

Ó, vọ, kên kên.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loài chim thuộc giống cú, bị coi là loài chim báo điềm dữ.