Có 1 kết quả:

bằng yến

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chim bằng to bay xa vạn dặm ngang trời xanh, chim yến nhỏ nhảy nhót trong đám cỏ bồng. Nghĩa bóng: Trí lực nhỏ không thể so sánh với trí lực lớn (Xem Trang Tử 莊子, Tiêu dao du 逍遙遊).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chim bằng cực to, chim yến cực nhỏ. Chỉ sự không đồng đều.