Có 2 kết quả:

ninhđề

1/2

ninh

phồn thể

Từ điển phổ thông

(xem: ninh quyết 鸋鴃)

đề

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) “Đề quyết” 鶗鴃 tên khác của đỗ quyên, chim cuốc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem Đề quyết 鶗鴂.

Từ ghép 1