Có 1 kết quả:

hiên

1/1

hiên

phồn thể

Từ điển phổ thông

chim bay

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Chim bay.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dáng chim bay bổng lên.