Có 1 kết quả:

hạc tất

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trong thể phú, câu gồm 3 đoạn, hình dáng như chân chim hạc, có hai ống chân và đầu gối ở giữa thì gọi là Câu Hạc tất, tức Gối hạc.

Một số bài thơ có sử dụng