Có 1 kết quả:

hạc phát

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tóc trắng như lông chim hạc. Chỉ tuổi già.