Có 1 kết quả:

cù dục

1/1

cù dục

giản thể

Từ điển phổ thông

con yểng, con sáo